Kyros Ventures rất vui mừng được thông báo về quan hệ đối tác chiến lược với ProjectX, giúp dự án NFT / DeFi này phát triển trong thị trường Việt Nam.

Giám đốc điều hành ProjectX John Slyusarev cho biết: “Chúng tôi tự hào là đối tác của một trong những công ty truyền thông và VC hàng đầu tại Việt Nam — Kyros Ventures. Chúng tôi cũng đánh giá cao sự quan tâm mà chúng tôi nhận được từ cộng đồng tiền điện tử Việt Nam và chắc chắn muốn trở thành một phần của hệ sinh thái blockchain…


Kyros Ventures is thrilled to be announcing our strategic partnership with ProjectX, helping this NFT/DeFi name in its development towards the Vietnamese market.

ProjectX CEO John Slyusarev said, “ We’re proud to be a partner of one of the leading Vietnam-based VC and media companies — Kyros Ventures. We also highly appreciate the interest we receive from the Vietnamese crypto community and definitely want to be a part of the Vietnam blockchain ecosystem.
We believe that this cooperation will be mutually beneficial and will allow ProjectX to get more high quality exposure to the Vietnam market”.

The strategic partnership between…


Kyros Kompass tập #2 đã trở lại với chủ đề về Blockchain Oracles.

Quá ngại khi nghĩ đến việc phải tìm kiếm thông tin về Blockchain Oracles trên hàng trăm trang web?

Đừng lo, hãy để Kyros giúp bạn tổng hợp lại những thông tin đáng nhớ về tình hình blockchain oracles trong thời gian gần đây!

Kyros Kompass Ep.02 — Blockchain Oracles

Blockchain Oracle là gì?

Oracle trong lĩnh vực Blockchain được hiểu là nguồn cấp dữ liệu, cho phép các dịch vụ của bên thứ ba cung cấp cho các hợp đồng thông minh những thông tin bên ngoài thế giới thực vào trong thế giới blockchain.

Các…


Kyros Kompass episode #2 is back with the topic of Blockchain Oracles.

Too tired to be browsing through hundreds of websites to know more about blockchain oracles? Kyros’s got you with a summary of the highlighted information.

Kyros Kompass Ep.02 — Blockchain Oracles

What is a blockchain oracle?

Blockchain oracles are third-party services that provide smart contracts with external information. In simple words, these oracles will be transferring information from the outside world into the blockchain space.

Blockchains and smart contracts cannot access off-chain data (data that is outside of the network). However, it is possible to have integrated real-life information from the outside world through many contractual agreements.

This is…


Sự hợp tác giữa FTX và Solana là chủ đề chính của Kyros Kompass số đầu tiên.

Sự kết hợp giữa công nghệ đột phá cho giao thức lớp cơ sở và sàn giao dịch phái sinh hàng đầu là một trường hợp hiếm gặp trong ngành công nghiệp này. Nó góp phần xây dựng và nâng cấp các dịch vụ trong hệ sinh thái blockchain đang ngày càng phát triển.


Which vision is Kyros heading towards?

The collaboration between FTX and Solana has caught Kyros’s attention this week. This companionship is a unique case in which the technology of the top public base-layer protocol collides with that of the top derivatives exchange, adding fundamental services to the growing blockchain ecosystem.


Tổng quan thị trường Q1/2021

Động lực tăng giá tiếp tục chi phối tâm lý thị trường trong suốt quý đầu tiên của năm 2021. Tổng vốn hóa thị trường đã tăng 144%, từ 787 tỷ USD lên đến 1,919 tỷ USD trong quý 1/2021.

Sự tham gia hàng loạt của các nhà đầu tư tổ chức đã giúp thị trường tăng trưởng mạnh, đồng thời mang lại lợi nhuận lớn cho nhiều nhà đầu tư.

Hàng loạt tổ chức đầu tư tham gia thị trường

Độ phủ của Bitcoin trong quý 1/2021 mở rộng trên quy mô lớn nhờ sự chấp nhận hàng loạt của các tổ chức đầu tư (Hình 1). Cùng với…


As Q1 of 2021 came to an end, Kyros Ventures would like to present a strategic throwback on what happened in the crypto market during the past few months! This report highlights include analysis on Bitcoin, Ethereum, the DeFi trends, DEXs, NFTs and rising scalling solutions.

The Big picture

  • Bullish momentum continues to rule the market sentiment throughout the first quarter of 2021. The total market cap soars 144% from $787B to $1,919B in Q1, 2021, according to Coingecko.
  • Institutional sector participation in the market marks all-time-high (ATH) with several public firms and investment funds that either announce Bitcoin investments or launch cryptocurrency…


Cấu trúc phí giao dịch của spot và future như sau:

Cập nhật lúc 18:00 giờ Việt Nam ngày 04/1/2021

Lưu ý rằng, FTX cũng có các chương trình ref, chương trình VIP cho các trader chuyên nghiệp và chương trình cung cấp thanh khoản cho người tạo lập thị trường.

Người dùng stake FTT sẽ được giảm 0.003% phí và chỉ cần stake 25% FTT để hưởng mức phí bằng 0 cho maker.

Xem thêm thông tin tại đây và stake FTT tại đây.

  • Fee cho giao dịch spot sẽ được khấu trừ vào loại tiền bạn giao dịch. …

Cấu trúc phí giao dịch của spot và future như sau:

Cập nhật lúc 18:00 giờ Việt Nam ngày 04/1/2021

Lưu ý rằng, FTX cũng có các chương trình ref, chương trình VIP cho các trader chuyên nghiệp và chương trình cung cấp thanh khoản cho người tạo lập thị trường.

Người dùng stake FTT sẽ được giảm 0.003% phí và chỉ cần stake 25% FTT để hưởng mức phí bằng 0 cho maker.

Xem thêm thông tin tại đây và stake FTT tại đây.

  • Fee cho giao dịch spot sẽ được khấu trừ vào loại tiền bạn giao dịch…

Kyros Ventures

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store